Θα λειτουργήσει φέτος το θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου» στο Μον Ρεπό;
Ερωτηματικά ανεγείρονται αν φέτος, μετά από δυο καλοκαίρια που παρέμεινε κλειστό θα λειτουργήσει το θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου» στο Μον Ρεπό, μετά από προβλήματα που ανέκυψαν και είδαν το φως της δημοσιότητας, έπειτα από καταγγελία που έκανε προς την Αρχαιολογική Υπηρεσία συμπολίτης μας.
Συγκεκριμένα με έγγραφό της η Αρχαιολογική Υπηρεσία προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κέρκυρας στις 19 Ιουλίου 2017 επισημαίνεται ότι: «Για όλες τις υπόλοιπες εργασίες θα πρέπει να υποβληθεί ολοκληρωμένη πρόταση αντιμετώπισης των προβλημάτων της λυόμενης κατασκευής του θεάτρου, των θεμάτων λειτουργίας και εξυπηρέτησης του κοινού και της διαχείρισης του περιβάλλοντος χώρου, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις μεταγενέστερες ΜΗ εγκεκριμένες κατασκευές – προσθήκες».
Μετά από καταγγελία που έκανε συμπολίτης μας στις 27 Δεκεμβρίου του 207 η Αρχαιολογική Υπηρεσία επανέρχεται με νέο έγγραφο της προς τις Τεχνικής Υπηρεσίες του Δήμου, το οποίο χαρακτηρίζει «Εξαιρετικά επείγον» στις 15-1-018 και στο οποίο αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής: «Παρακαλούμε για ην υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης αντιμετώπισης των προβλημάτων της λυόμενης κατασκευής του θεάτρου, των θεμάτων λειτουργίας του και της εξυπηρέτησης του κοινού η ποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις μεταγενέστερες, μην εγκεκριμένες κατασκευές – προσθήκες όπως σας έχει ζητηθεί στο παρελθόν».
Μετά από όλα αυτά παραμένει άγνωστο τι θα συμβεί και αν επιτέλους μετά από τρία χρόνια θα λειτουργήσει και πάλι το θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου» το φετινό καλοκαίρι.