Η ολοκληρωμένη διαχείριση στη καθιερωμένη μορφή της, δηλαδή με τις σταθερές μονάδες (εργοστάσια) μηχανικής επεξεργασίας και κομποστοποίησης και το ΚΔΑΥ (για την ανακύκλωση), αποτελεί τη μοναδική και οριστική λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Κέρκυρα.
Με στόχο τη κατασκευή των εγκαταστάσεων στο συντομότερο δυνατόν χρόνο (το λιγότερο σε δυο χρόνια) , αλλά και τη παράλληλη κατασκευή ΧΥΤΥ, απαιτούνται άμεσες αποφάσεις και συνδυασμένες ενέργειες όλων των θεσμικά εμπλεκομένων.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (εναρμονισμένες με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ)
1. Άμεσα να προετοιμαστεί μια ενιαία ώριμη μελέτη για όλες τις υπολειπόμενες εγκαταστάσεις, ώστε έγκαιρα να υποβληθεί ως πρόταση για την έγκριση δημόσιας χρηματοδότησης.
2. Ως χώρος (αναπόδραστη πλέον επιλογή) να οριστεί ο αδειοδοτημένος χώρος στο Τεμπλόνι (ήδη δίπλα έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί το ΚΔΑΥ).
3. Η χωροθέτηση του ΧΥΤΥ κεντρικής Κέρκυρας πρέπει να προκύψει από αξιόπιστη τεχνοκρατική- επιστημονική μελέτη και με την απαραίτητη διαβούλευση.
Κρίνεται θετικά, ότι προς αυτή τη κατεύθυνση το Δημοτικό Συμβούλιο ήδη έχει εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για υποβολή χρηματοδότησης.
4. Μετά από διαβούλευση με τους κατοίκους της περιοχής του Τεμπλονίου πρέπει να συμφωνηθούν γενναία αντισταθμιστικά οφέλη, αλλά και να δρομολογηθεί έμπρακτα η αποκατάσταση των κυττάρων του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.

Β. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ
Έως την έναρξη λειτουργίας της καθιερωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης θα υπάρξει το λεγόμενο μεταβατικό στάδιο , στο οποίο θα λειτουργεί η κινητή συστοιχία μηχανημάτων και ο δεματοποιητής, ως υποκατάστατο της ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Εκτιμάται ότι το 60% των σύμμεικτων απορριμμάτων, τα οποία θα φτάνουν στη συστοιχία, θα απομακρύνονται για ανακύκλωση, κομπόστ ή άλλες χρήσεις και το 40% (περίπου 25.000 τόνοι ετησίως) θα δεματοποιούνται ως υπολείμματα (σαφώς όχι αδρανή) προς ταφή.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ για τα υπολείμματα :
1. Αποκλειστικά και μόνο για λόγους οικονομίας να αναζητηθεί, αν υπάρχει κάποια πρόσφορη και συναινετική λύση για ταφή σε κάποιο χώρο εντός της Κέρκυρας.
2. Να μελετηθεί η μεταφορά εκτός Κέρκυρας των 25.000 τόνων ετησίως για δυο χρόνια και να αναζητηθούν πηγές χρηματοδότησης τουλάχιστον ενός μέρους του κόστους μεταφοράς, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ο δημότης.

Γ. ΛΕΥΚΙΜΜΗ
Για πολλούς λόγους τόσο ουσιαστικούς , όσο και κοινωνικοπολιτικούς, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να γίνει μεταφορά και ταφή απορριμμάτων ή υπολειμμάτων τους στη Λευκίμμη.
Ο χώρος των 70 στρεμμάτων στη Λευκίμμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επόμενη φάση σε άλλες δράσεις της ολοκληρωμένης διαχείρισης, όπως (ενδεικτικά) θα ήταν η δημιουργία του πράσινου σημείου της νότιας Κέρκυρας.