Πολύ φοβάμαι ότι διατάξεις που προβλέπουν ειδική μοριοδότηση στους συμβασιούχους για την συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στο μέλλον, θα κριθούν αντισυνταγματικές, ενώ οι νέες συμβάσεις που θα συναφθούν θα κριθούν μη νόμιμες από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αφού στην ουσία πρόκειται για νέες ανανεώσεις συμβάσεων δεδομένου ότι η νόμιμη οδός για την σύναψη νέων συμβάσεων είναι η προκήρυξη θέσεων εργασίας 8μηνης διάρκειας (κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων) όπου σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει τη συμμετοχή του οποιοδήποτε (σύναψη νέων συμβάσεων χωρίς προκήρυξη δεν μου έχει τύχει να ξαναδώ). Σε κάθε περίπτωση μόνο με την ανοχή του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα τύχει εφαρμογής η νέα νομοθετική ρύθμιση στο μέρος που αφορά τους συμβασιούχους, που προτείνει η Κυβέρνηση, γεγονός που είναι αμφίβολο, αν ληφθεί υπόψη η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ελεγκτικού Συνεδρίου. Με λίγα λόγια Νομικές Ακροβασίες. Αν και στην Ελλάδα ποτέ μη λες ποτέ. Ευτυχώς που έχω αποχωρήσει από την Υπηρεσία!