Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ θέλοντας να τιμήσει την επέτειο του τραγικού και άδικου θανάτου του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια, τον οποίο δολοφόνησαν ελληνικά χέρια οπλισμένα από ξένα συμφέροντα, θα συμμετάσχει με το Εκκλησιαστικό της Τμήμα στο Μνημόσυνο που θα τελεσθεί στην Ιερά Μονή Πλατυτέρας την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00.
Καλούμε όλες και όλους τις Κερκυραίες και τους Κερκυραίους να τιμήσουν τον «Άγιο» της πολιτικής, όπως εύστοχα έχει αποκληθεί ο Ιωάννης Καποδίστριας, προσερχόμενοι την ανωτέρω ημέρα και ώρα στην «Πλατυτέρα».