Ερώτηση «σχετικά με τους εποχιακά εργαζόμενους που επιθυμούν να εγγραφούν σε Δ.Ι.Ε.Κ και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού» κατέθεσε η βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Φωτεινή Βάκη προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Τουρισμού. Την Ερώτηση συνυπογράφουν ακόμη πενήντα τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Θέμα της Ερώτησης είναι το πρόβλημα που έχει προκύψει για εν δυνάμει ή εν ενεργεία σπουδαστές Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπ. Παιδείας και Ι.Ε.Κ. του Υπ. Τουρισμού, καθώς το επίδομα ανεργίας χάνεται σε περίπτωση φοίτησης σε ΙΕΚ, αν δεν έχει συμπληρωθεί τετράμηνο εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Το πρόβλημα είναι εντονότερο σε τουριστικές περιοχές, όπως στην Κέρκυρα, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι εποχιακά εργαζόμενοι την καλοκαιρινή περίοδο.
Όπως αναφέρει η Φ. Βάκη στην Ερώτησή της «οι εποχιακά εργαζόμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις δουλεύουν την καλοκαιρινή περίοδο για διάστημα έως έξι μηνών (έως τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου) και εν συνεχεία εγγράφονται στα μητρώα του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν επίδομα ανεργίας μέχρι την έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, εν δυνάμει σπουδαστές Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) ή ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, που εργάζονται την καλοκαιρινή περίοδο, είναι αδύνατο να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ για τέσσερις μήνες πριν την εγγραφή τους στα Ινστιτούτα. Έτσι, εποχιακά εργαζόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν σε αυτά δεν προβαίνουν σε αυτή την ενέργεια, επειδή κάτι τέτοιο ενδεχομένως θα σήμαινε τη διαγραφή τους από τα μητρώα του ΟΑΕΔ και τη διακοπή του επιδόματος ανεργίας τους».
Οι αρμόδιοι Υπουργοί ερωτώνται «σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, ώστε οι εποχιακά εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε Δ.Ι.Ε.Κ και ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος διαγραφής τους από τα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και της διακοπής του επιδόματος ανεργίας τους».